Dotek Boha

42 následovník J.V. Stalina  je sám Všemohoucí Bůh. Se s tim smiř.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *