Poklad na Máchově jezeře

Milé děti, bylo nebylo, v malém království Pravdy a lásky, za sedmero skládkami a devatero žumpami leží tajemný rybník, v řeči místních indiánů známý pod názvem Macháčovo jézero. Podle legendy “49983da1497fc75ea6203a266b445f0428dc26cb51ecb92355cdbdcfe2271f81” na věky vytesané do mohutných bloků ze samotného přediva Internetu, byl ukryt v hlubinách tohoto jezera zlým kapitalistou Montym malý, ale zvláštní poklad: číslo tak velké, že kdyby člověk vypil tolik malých piv a šel se vymočit do Slunce, tak nejen, že zemře velmi bolestivou smrtí, ale navíc způsobí zánik sluneční soustavy a veškerého života v ní. Jisté je to, že Slunce pod vodopády chcánek zhasne a mráz pokryje celou Zemi. Všechny planety začnou obíhat kolem černé díry, která vznikne na místě močového měchýře nebohého chcáče. Výbuch supernovy, který bude vykonání potřeby pravděpodobně provázet, se nepodařilo vymodelovat dokonce ani soudruhům v částečně kapitalistickém CERNU. Jisté je jen to, že to bude rána jak z děla. Výpočty ministerstva životního prostředí ukazují, že množství CO2, které bude uvolněno do ovzduší, nesplňuje žádné známé normy. Evropská komise navrhuje pro tento případ vytvořit kategorii EURO-CyklonB. Vydávání emisních povolenek bude zajišťovat čestný komisař pro regulaci slunečního svitu, nositel řádu rohu hojnosti, nadsoudruh, ctěný Sir, první senior Vladko Špidlo, s chotí. Jistě si milé děti ptáte, co je na tom čísle tak zajímavého, že o něm legenda mluví jako o pokladu. Velkých čísel se přece bojí jen prvňáčci. Zjistilo se, že je kouzelné. Svou moc si drží pouze kvůli obrovskému množství neviditelných trpaslíků, kteří v číských dolech, bez nároku na mzdu, za obrovských teplot a pod napětím, těží neexistující virtuální mince zvané bitcoiny. Ačkoliv tyto mince neexistují, jsou kulaté, žluto-oranžové a je na nich přeškrtnuté B. Lidé je hledají, sbírají a mění za eurokredity, hrají s nimi v kostky nebo je na černém trhu mění za zboží pochybného původu. Dokonce i to neschválené. Najdou se i vykukové, kteří zneužívají už tak nebezpečný ďáblův stroj k provozování kapitalismu a obcházení veškerých regulací civilizovaného světa. Navíc k tomu spotřebovávají ohromné množství elektřiny. S těmito živly je potřeba zatočit, pěkně po bolševicku, jinak ten eurosocialismus nevybudujeme. A nejhorší ze všeho jsou trpaslíci. Jen asi jednou za deset minut se na některého z nic usměje štěstí a najde několik mincí. Když se to dozví ti méně šťastní, musí začít znovu, protože všechna jejich snaha byla marná. Naprostá většina trpaslíků odchází do křemíkového nebe bez toho, aniž by kdy nalezla byť jen jediný zlomek této bájné mince. Nikdo neví, proč to dělají, mají z toho hovno. Kdyby ale přestali, kouzlo pomine. Nejhorší na celé věci je to, že pokud někdo najde kouzelné číslo, jako zázrakem bohatší, než jeho sousedé, kteří to štěstí neměli. A to je samozřejmě špatně. V socialismu musí být dost peněz pro všechny, každému podle jeho potřeb. Kouzelných čísel je málo a ta nejmocnější ovládají zločinci, sabotéři, špióni, prznitelé děti, kapitalisté, zahraniční diverzanti, spekulanti, živnostníci a jiné podvratné živly. Pokud použijete knihu zaklínadel, můžete přesovat peníze po světě rychlostí vyšší, než je rychlost světla. Můžete zaplatit za krabici se Šródrygézovic kočkou, jenom když ji C&K státní pošta dodá živou a na správnou adresu. Můžete si zapamatovat číslo, přestavující 100 miliónů Česko kreditů, svléknout se na celnici do naha, podrobit se důkladné inspekci všech tělních dutin na všech letištích a pokud se drze nepřiznáte, nikdy nezjistí, co máte za lubem. A jak už to tak v pohádkách chodí, kde jsou kouzla a čáry, tam se vždy objeví nějaký arci padouch, proti kterému se musé celý svět spojit aby ho zastavil. Takový správný lotr se nezdráhá kout pikle a použít jakoukoliv kulišárnu, jen aby neprávem uchvátil královský trůn, rozvrátil zavedené socialistické pořádky, naštěkal princezně do boudy, a nastolil zlovolnou krutovládu trhu a chaosu. Jestlipak víte, milé děti, jak se takovým, zdráhám se říci: lidem, říká? …. Správně, Pepíčku. Tito zlí lidé jsou tenoriské. Od vašich rodičů možná zaslechnete výraz “teroristé”. Ten je už mnoho let zakázaný, ale stále se ho nepodařilo úplně vymýit. Dokonce i členové užší strany se občas přeřeknou. Především byl urážlivý pro pacienty s chronickou hypoláskvostí či hyperexplosivou a hlavně se obtížně vyslovuje lidem trpícím vadou řeči. Pokud ve vaší rodině někdo stále mluví zastarale, nebojte se to nahlásit na nejbližší služebnu jazykové policie. Za odměnu dostanete zmrzlinu nebo hopíka. ….. Dobrá poznámka, Esmeralso, někteří aktivisté se skutečně označují za tenoristy, dokonce formovali sbory ozbrojené akustickými ručními zbraněmi. Většinu se podařilo eleminivat během implementace směrnice o Kulturní Inkluzi. V odlehlých horách se sice ještě nějaké takové spolky vyskytují, ale podle kontrarozvědky ministerstva transparentnosti nejsou zvlášť nebezpečné. Občas je nutné použít slzné granáty při rozhánění nenahlášených operních představení, ale od dubnového incidentu, kdy došlo ke krvácení z nosu podporučíka Maňase se situace uklidnila. Vůdce hnutí, uherský kápo András Bóczely je od června ve vazbě. …… Dežo, je vidět, že ti to pálí, píšu si plus. Není to úplně přesné. Přídomek “Márův” ne “Móre” získal poklad po místním prosťáčkovi, který ho měl již na dosah, ale podle legendy ho dobrovolně ho odevzal do rukou černokněžníka Montyho jako vánoční splátku daně za blbost. …. Ale to jsme trochu odbočili. Zpět k pokladu. Nepokoušejte se ho hledat. Na černém trhu byste za něj dnes dostali možná tak pět set Česko kreditů. Není to žádné velké jmění, ale i pro zkušenou Executive Supervisory Managerku sociáního a hygienického příslušenství, v páté platové třídě, je to více než celodenní výdělek. Stačí například na nákup šlichty pro čtyřčlennou rodinu v provozovně RaJ (IV.cenové), či 8 kilo kuřecích paznechtů přímo z královských kafilérií místního panství Agrofurt. Bohužel spousta lidí těmto svodům podlehne, i náhodný nález peněz neohlásí na polici. Ani nepodmíněné tresty za držení kovových mincí, zlata, analogových poštovních známek, céček a jiných forem zakázaných peněz lidi neodradí. Občas musí lidové soudy sáhnout k exemplárním trestům. Slušný člověk se nemá čeho bát a nepotřebuje na černém trhu nakupovat neekologické vysavače, neschválená svítidla či dokonce nepředepsaná léčiva, lihoviny a dokonce smrtelně nebezpečné tabákové produkty. Pokud v nouzi musíte použít papírové peníze a ne oficální harmonizované eurokredity, můžete si koupit v bance takzvanou bankovku. Potřebujete pouze průkaz numizmatika (roční kupón lze zakoupit na poště za 599 kreditů) a potvrzení o spolehlivosti, který vám vydá každý uliční, domovní, či obecní důvěrník. Bohužel se v poslední době v našem kraji objevují případy sabotáži fiskální infrastruktury, takže některé výdejny spotřebního zboží, které nutně nepotřebují napojení do sítě, například půjčovny bot, petrolejových lamp, prodejny deštníků, ovocné bary a sušárny sýrů mohou fungovat i případě pravidelných a plánovaných výpadků sítě. Na místě však musí být přítomen inspektor místně příslušného finančního úřadu nebo říslušník celní správy, pro provozovny z více než dvěma zaměstnanci je navíc nutný vojenský dozor. Přeci jenom nesmíme zapomínat na naše heslo “Nesvítí tu někdo zbytečně?”. Pokud máte v pořádku doklady, tak se nemusíte bát platit bankovkami dokonce přímo před policistou, nedohlíží na vás, ale na prodavače. Narozdíl od kouzelných čísel, jsou bankovky bezpečné, ačkoliv se stále jedná o peníze. Bohužel jich je velmi málo, dokonce ani nejvyšší strážce bohatství všeho lidu, náš bodrý soudruh gubernátor Rus, zvaný “Nok”, který spolu se svým bratrem, princem z druhého vrhu, chloubou rodu Socanů Slávkem (mezi lidem znýmým pod přezdívkou “regent Ozubená Pleš”) rozdává plnými hrstmi eurkredidy chudým, chromým a pitomým, aby měli chléb, hry a ještě bylo z čeho platit daně Čapímu králi, Burešovi I. z rodu Bolšanů si je nemůže vystisknout jen tak jako normované eurokredity. Pro jejich výrobu se používají zastaralé neekologické technologie, kterých se naše společnost dávno vzdala. Poslední stroj pro výrobu bankovního byl zničen při požáru národního muzea. Můžeme ho dovézt z třetích zemí, ale museli bychom se vzdát části bohatství našeho lidu a to nelze dopustit. Naše země, přesněji euroregion Böhmen und Mähren je krásná a jen díky moudré a laskávé vládě evropské fronty Socanů, Bolšanů a Lihovců toto království vzkvétá. Kde domov můj? Mezi širými lány řepky a slunečními elektrárnami s nočním provozem, kde už člověk dávno nevykořisťuje člověka, ale přesně naopak. Bohužel nic dobrého netrvá věčně. Zlí čarodějové z hradu Rothbard za pomocí temné ekonomie importované před sto lety ze zaostalých Rakous, země která dala Unii Hitlera a Wiener Schinzel, se probouzí z hibernace a pomocí temných kejklí zkouší znovu roztáčet v trouchnivá soukolí kapitalismu. Situace je vážná. Dokonce začínají v nejzatuchlejších žumpách internetu Internetu formovat trhy, vyvolávat ze záhrobí duchy trhu. Mezi lid se začíná opět začíná šířit nebezpečná literatura, o které jsme si mysleli že byla zničena zapomenuta již před mnoha desítkami let. Lidová bezpečnost i všechny transparetní služby se shodují v tom, že nepřátele lidu probudil právě objev kouzelných internetových peněz a ač nemají žádnou služební hierarchii, provozní směrnice ani sedmiletý plán začínají se formovat k odporu. Soudruzi, poslední bitva vzplála, dejme se na pochod. Jménem bílého čaroděeje Vladimira Iljiče Krugmana se pod trestem smrti nařizuje, aby každý občan nejpozději do pátku 16:00 hodin zničil veškeré peníze jejich odesláním na adresu 1DEFLationisBadMmmmmmmmmKeyKvKtVr. Kdo tak neučiní a bude přistižen při manipulaci s podezřele velkými čísly, bude na místě zastřelen. Kupředu levá zpátky ni krok! Exitruje pět kouzelných pergamenů, ty máš první z nich, zvaný “1GSyuKSinSb68gDnuXr3QzsHCGXedKewgX” Uvnitř je 1/5 tajné mapy. K nalezení Hašišák = 82ced935d17ec227a23471d1873b90fb325fa305 Potvrzení z nádražní úschovny: { “address”: “3DcfZZmstyYX2zijvGXtMkhgRt9VM72kZ9”, “redeemScript”: “532103774dcd57f7f3176001fc4c9ab90c89659cc3968948fe17d6ee9ecd61fb75d87e210286deec8227f46066438b7d47a9747f1214f93ed84117774446bebfec6911b1f3210340c12ed3932b72b8ef3b7a45491c94bf7c45c0f3e1bc87d12f08da83fb52bbcc21024067780f6360fe8463d1a2e960c3a4df8966284c6bad87d8eb51fa54c7afac1b21025756ba50d77b5a3af4e084105610c2599f80dd36dae0ff3ad19ea22b68c80b3655ae” }